Wij organiseren de volledige begrafenis of crematie, inclusief alle bijhorende administratieve verplichtingen. Na de uitvaart blijven er voor u nog een aantal zaken te regelen. Sommige zaken zijn dringend, voor andere dingen krijgt u meer tijd. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij:

Verwittig de bank.
Om het resterend saldo van de bankrekeningen te laten deblokkeren, moeten de erfgenamen een akte of attest van erfopvolging laten opmaken. De procedure staat beschreven op de website van het Ministerie van Financiën.

De achterblijvende partner mag voor het regelen van de erfenis maximum 5.000 euro afhalen. Dit plafond geldt opgeteld voor alle rekeningen. U moet dit zelf in de gaten houden, de banken controleren dit plafond niet. Als u meer afhaalt, bent u verplicht de erfenis te aanvaarden. U loopt dan het risico om de schulden van de overledene te moeten betalen.

Controleer of er een testament bestaat.
Elke notaris heeft toegang tot het Centraal Register van Testamenten. De notaris of de vrederechter bezorgt de erfgenamen een verklaring van erfrecht, een akte van bekendheid of een brief. Hiermee deblokkeert u de bankrekeningen en eventuele kluizen.

Verwittig de verzekeringsmaatschappijen.
We denken daarbij zeker ook aan levensverzekeringen, pensioenverzekeringen,…

Bezorg de werkgever een uitreksel van de akte van overlijden.
Dit uittreksel is nodig om loon of premies uit te betalen.

Verwittig eventuele uitkeringsinstanties.
Concreet gaat het over vakbonden en het ziekenfonds. Naast het uitreksel van de overlijdensakte bezorgt u het ziekenfonds ook de SIS-kaart.

Raadpleeg de boekhouder in geval van een zelfstandige.
De boekhouder informeert vervolgens de BTW-administratie, alle schuldeisers, klanten,…

Inventariseer kredietkaarten, abonnementen, lidmaatschappen, inschrijvingen,…
Bekijk welke zaken moeten worden stopgezet.

Onderzoek de mogelijkheden voor aanvullende sociale uitkeringen
Daarbij denken we ook aan huursubsidies, belastingsverlagingen, verhoging van de kinderbijslagen,… Vraag raad bij het OCMW, zij helpen u graag verder.

Wilt u een bedankbriefje of –kaartje versturen?
Meestal gebeurt dit na ongeveer zes weken.

U moet beslissen over de erfenis.
U kan een erfenis altijd weigeren. Bij een weigering moet u eventuele schulden van de overledene niet betalen. Bij twijfel aanvaardt u de erfenis best onder voorbehoud. Raadpleeg hiervoor uw notaris. Een weigering of een aanvaarding onder voorbehoud moeten officieel geregistreerd worden bij de rechtbank van eerste aanleg.

Zorg voor een aangifte van nalatenschap binnen de vijf maanden.
Hiervoor schakelt u ofwel een notaris ofwel een gespecialiseerde jurist in. Een jurist heeft het voordeel dat deze niet gebonden zijn aan de wettelijke erelonen, waardoor deze oplossing meestal goedkoper uitkomt. Wij geven u graag de contactgegevens van een gespecialiseerde jurist.

Informeer binnen de twaalf maanden na een overlevingspensioen.
Contacteer hiervoor de juiste instantie: de Rijksdienst voor Pensioenen, de Pensioendienst voor de Overheidssector of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Waar verzorgt Rouwcentrum Vandekerckhove uitvaarten?

Naast de gemeente Oosterzele, waar ons funerarium gelegen, zijn wij ook steeds permanent bereikbaar voor de omliggende gemeenten Scheldewindeke, Landskouter, Moortsele, Balegem, Gijzenzele en ook in Bavegem.

Meer info...